Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi

08.01.2018

DOPİNG YAPTIK!

Öğrencilerimizin matematik dersinde edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek, matematik seviyelerini bir üst seviyeye yükseltmek amacıyla seçici sorulardan oluşan “Doping Matematik Denemesi” öğrencilerimize uygulandı. Matematiksel düşünce biçimlerini öğrencilerimize aşılamaya çalıştığımız ve akademik çalışmalar kapsamında ele aldığımız “Doping”; öğrencilerimizin analiz, sentez ve yorum güçlerini geliştirmektedir. “Matematik Hayattır.” Sloganıyla matematiğin eşsiz dünyasını keşfetmeye hep birlikte devam ediyoruz. “Bizde doping kullanmak serbest.”