11.01.2018

GERİ DÖNÜŞÜMDE DE VARIZ

Amacı sadece sınava yönelik öğrenci yetiştirmemek olan, başarının test sorusu çözebilen öğrenciden ziyade çevresine duyarlı ve hem şehrine hem ülkesine ama en önemlisi de doğaya ve bütün insanlığa hizmet eden bireyler yetiştirmek olan KİPAŞ Fen ve Anadolu liseleri atıklara ve bunların dönüşümüne el attı.

Sürdürülebilir kalkınma için atık olarak nitelendirilen maddelerin geri dönüşümde kullanımı ile ilgili çalışmalara başladık. Metal, cam, plastik ve kağıt ürünlerinin atıklarının nelere dönüşebileceği irdelendi. Her bir maddenin çalışmasını gruplara ayrılan 10.sınıflar üstlendi. Gruplar ele aldıkları maddenin geri dönüşümünde maddenin ne şekilde toplanabileceği, hangi yollarla neye dönüştürülebileceği ve elde edilen bu yeni maddenin hangi sektörlerde kullanılabileceği noktasında çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar ile hem ülke ekonomisinin geliştirilmesi hem de doğal çevrenin korunması amaçlanmaktadır.