Dönemlik Bülten

03.05.2018

BİLGİSAYAR VE INTERNET DESTEKLİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okulumuz lise bölümünde, 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz, haftalık 4 saat olan İngilizce derslerinin 2 saatini sınıfta klasik kitap ve yöntemlerle, diğer 2 saatini, İngilizce dil laboratuvarında bilgisayar ve internet destekli olarak uygulamışlardır. Birinci aşamada öğrenciler, İngilizce dijital kitapları kullanarak, görsel ve işitsel olarak İngilizce çalıştılar. Öğretmen gerektiğinde bire bir yardım etti ve bilgisayar başında öğretti. Dijital kitapları bire bir bilgisayar ve kulaklık desteği ile çalışmanın öğrenci için avantajı, kendi dil seviyesine uygun olan kitabı seçmesi oldu. Yani, orta seviyede olan öğrenci orta seviyeyi, ileri seviyede olan öğrenci ileri seviyeyi seçti.  Aynı zamanda öğrenci bireysel olarak çalışmak istediği konuyu ve bölümü özgürce kendisi seçti. Bu şekilde ders daha zevkli ve akıcı oldu. İkinci aşamada ise, internet ve bilgisayar kullanarak, İngilizce öğretimi için özel hazırlanmış uygun web sitelerine girildi.  Öğrenciler, sadece İngilizce çalışmakla kalmayıp, dünyaya açılan pencere olan internet dünyasını,  dillerini geliştirmek için kullandılar.

 

 

ENGLISH LESSONS WITH COMPUTER AND IT TECHNOLOGY

 

High school  students in  9th and 10th grade have applied 2 hours of English lessons, which is 4 hours per week, with classical books and methods, and 2 hours, with computer and internet support, in English language laboratory. In the first stage, students used English digital books and worked visually and audibly in English. The teacher helped the individual when necessary and taught on the computer. The advantage for the student of working with digital books on an individual computer and headset support was the choice of books that matched their language level. Student freely selected the subject and the section he wanted to work on individually. This way the lesson was more enjoyable and fluent. In the second stage, the internet and computer were used and the appropriate web sites specially prepared for English teaching were entered. Students use it not only to study English, but also to improve their language on the net, which is the window to the world.