Dönemlik Bülten

16.05.2018

"Kipaş Konuşur" Sunum Yarışması

Okulumuz Anadolu ve Fen Liselerinde, 14 mayıs 2018 tarihinde, öğrencilerin İngilizceyi kullanma, konuşma ve konu anlatma kabiliyetlerini ortaya koydukları İngilizce konuşma ve sunum yarışması yapıldı. Öğrenciler farklı ve ilginç konuları seçerek, ilgili konu hakkında seyirciler önünde 5 dakikalık bir konuşma yaparak seçtikleri konuyu anlattılar. Konular, yenilenebilir enerji, lider öğrenci nasıl olunur, sigara ve kötü alışkanlıklar, tehlikeli sporlar, zehirli hayvanlar, olağandışı yarışmalar gibi ilginç ve güncel konulardan seçilmişti.  Konuşmalarına görsel ve işitsel yardımcı malzemeler ve sahnede spor gösterisi gibi aktiviteler de eklediler. Birinciliği yenilenebilir enerji hakkında konuşan 9a sınıfı öğrencisi M.Emre Cesur, ikinciliği olağanüstü yarışmalar konusunu tanıtan Rümeyse Çetintaş, üçüncülüğü ise zehirli hayvanları anlatan Arsal Batur Gitmişoğlu aldı. Başarılı öğrenciler ödül olarak sertifikalarını ve para çeklerini aldılar.

Kipaş Talks Presentation Contest

On May 14th, 2018, an English speaking and presentation contest was held in Anatolian and Science High Schools, where students demonstrated their ability to use English, speak and talk about subjects. Students chose different and interesting topics and talked about the topic in front of the audience in a 5 minute speech. Topics were selected from interesting and up-to-date topics such as renewable energy, how to become a leading student, smoking and bad habits, dangerous sports, poisonous animals and unusual competitions. They also added audio and visual aids to talk and activities such as sports shows on stage. The winner was M. Emre Cesur, second place went to Rümeysa Çetintaş and third place went to Arsal Gitmişoğlu. Successful students received their certificates and cheques as awards.