REHBERLİK

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal potansiyellerini, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun düzeyde geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla izleme ve destekleme çalışmaları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından yürütülür.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK NEDİR?

• Sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir ve bir uzmanlık işidir.

• Öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilmelerini ve doğruyu bulmalarına yardımcı olmaktır..

• Objektif olarak olayları değerlendirmektir.

• Öğrencilere  açık ve dürüst davranarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olmaktır.

• Rehberlik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı ilkesine dayanır. Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır.

LİSEMİZDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Oryantasyon Çalışmaları: Okula yeni başlayan tüm 9. sınıflar ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıtıcı, okula uyum sürecini hızlandırıcı bireysel ve grup çalışmaları yapılır.

Alan Seçimi Danışmanlığı: Öğrencilerimizin kendilerine uygun ders ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemelerine yardımcı olunur.  Öğrencilerin meslekleri tanıması ve kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını, başarılı olduğu alanları buna göre değerlendirmeleri sağlanır. Bu yöntemle öğrenci önce kendini keşfeder, sonra da kendi için en uygun alanı ve mesleği belirler.

Bireysel görüşmeler:  Bireysel görüşmelerin amacı öğrencileri daha yakından tanımak ve yaş seviyelerine göre öğrencilerde görülebilecek bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları fark edebilmektir.

Öğrenci ile bireysel görüşmelerin başlaması için öğrencideki ihtiyacın farkına varılması önemlidir. Bu farkındalık ise 3 yoldan oluşur. İlk olarak öğrenciler kendi ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik birimine başvurabilir. İkinci olarak veliler ve/veya öğretmenler birime geri bildirimde bulunabilir. Son olarak da rehberlik biriminin öğrencilere uyguladığı test ve envanterlerin değerlendirilmesi yoluyla bu ihtiyaç tespit edilebilir.

Grup Çalışmaları: İhtiyaç doğrultusunda aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle gerçekleştirilmektedir.

Veli Görüşmeleri: Veli ile yapılan görüşmeler velinin kendisinin ihtiyaç duyup rehberlik biriminden randevu alması veya rehberlik biriminin ihtiyacı fark edip veliden randevu alması yolu ile gerçekleşir.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları: Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek için her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bültenler: Rehberlik bültenleri yıl içerisinde beliren istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci ve/veya veliyi bilgilendirmek amacıyla hazırlanır.

Seminerler: Seminerler yıl içerisinde beliren istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci ve/veya veliyi bilgilendirmek amacıyla hazırlanır. Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Ergenlik Rehberliği: Ergenlik dönemi denince çoğumuzun aklına problemli bir çağ gelmektedir. Ergenlik döneminde fizyolojik ve biyolojik olarak yaşanan değişiklikler, anne baba tutumlarının yanlışlığı, beklentilerin yaşamla örtüşmemesi, arkadaşlık ilişkilerindeki çatışmalar ergenlik çağındaki gençleri bunalıma sürükleyebilir. Lise de yapılan rehberlik çalışmalarında öğrencilerin içinden geçtiği bu zor dönem göz önüne alınır. Rehberlik bölümü ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde atlatılması için ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yapar..

Üniversiteye Hazırlık Çalışmaları: Psikolojik danışmanlarımız üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık sürecinde öğrenci ve velilerimize ihtiyaç duydukları tüm desteği vermektedir. Bu amaçla:

• Yıl içerisinde öğrenci hedef belirleme görüşmeleri yapılır.

• Öğrencilere test çözme teknikleri hakkında sunum yapılır.

• Okul derslerindeki başarının önemi sürekli vurgulanır. Öğrencilerin akademik başarılarının ve motivasyonlarının artırılması için çeşitli etkinlikler düzenlenir.

• Yıl boyunca yapılan deneme sonuçları değerlendirilir, ve eksiklerin giderilmesi için ek dersler planlanır.

• Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin zaman yönetimini öğrenmeleri, ve sınav kaygılarını dengede tutmaları sağlanır.

• Mesleki eğilim belirleme amaçlı testler uygulanır.

• Tanıtıcı panel ve seminerler düzenlenir.

• Rehber öğretmenler tarafından sınav kaygısı yaşayan öğrencilerle, kaygıyla baş edebilmeleri için ihtiyaçlarına göre bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yapılır.

• Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak ve mesleki hedefleri konusunda daha çok bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla, meslek/yüksek öğretim programları tanıtım çalışmaları yapılır ve üniversite gezileri düzenlenir.

• Başvuru ve tercih danışmanlığı konularında destek verilir. Tüm süreçlerde desteklenen ve yardım gören son sınıf öğrencilerimize, sınav sonuçları açıklandıktan sonra, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından okulda bireysel tercih danışmanlığı yapılır.