Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi

08.01.2018

SOSYAL BİLGİLER UYGULAMA SINIFI AÇILDI

"Sosyal Bilgiler Hayattır." sloganı doğrultusunda Sosyal Bilgiler Uygulama Sınıfını açtık.

Bu sınıfı açmamızdaki amacımız, öğrencilerimizin dikkatlerini canlı tutarak güdülenmelerini sağlamak, kavramları somutlaştırmak, anlaşılması zor konuları basite indirgemek ve drama etkinlikleri ile dersi eğlenceli ve kalıcı hale getirmekti.

Dönem içinde bu sınıfta yaptığımız faaliyetler de amacımıza ulaştığımızı göstermektedir.