11.01.2018

YAZIYORUZ

Fen 9-B sınıfı öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı dersinde sınıf içi etkinlikler dahilinde “istasyon” tekniği kullanarak hikaye yazma çalışması yaptılar. Bu çalışmada :

Rastgele seçilen dörder öğrencilik beş grup oluşturuldu, önceden hazırlanmış ve yarım bırakılmış hikayeler gruplara dağıtıldı, gruplara beş dakika okuma ve düşünme süresi tanındı, gruptaki her öğrenciye dört dakika süre verilerek hikayeleri sürdürmeleri istendi, hikayeyi tamamlamak için yine her gruba 4 dakika daha süre tanındı ve sonunu gruptaki öğrenciler ortaklaşa yazdı. Bütün bu yazma süreci tamamlandıktan sonra seçilen grup sözcüleri hikayeyi sınıfa okudu. Bu sayede hem öğrencilerin genel kültürleri hem dil hazineleri geliştirildi hem de öğrencilerin özgüven kazanmaları sağlandı.