Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi

08.01.2018

ORTAOKULDA YENİLİKÇİ İNGİLİZCE SINAVI

Tam öğrenmeyi sağlamanın en önemli şartlarından biri şüphesiz ölçme ve değerlendirmedir. Kipaş Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi başarıya sevketmek için doğru ölçme ve değerlendirme araçları kullanmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Ortaokul kademesinde Yabancı Dil Bölümümüz, uluslararası yayıncılık yapan Express Publishing tarafından hazırlanan Key Lock sınavını gerçekleştirdi. Ulusal sınavlardan farklı olarak yabancı dilin 4 temel becerisini (Dinleme, Kelime, Dil Bilgisi, Okuma-Yazma)  ölçen çok yönlü sınavda öğrencilerimizin genel İngilizce düzeyi doğru bir şekilde belirlenme imkanı elde edilmiştir. Tarafsız bir kuruluş olan Express Publishing değerlendirmesine göre, öğrencilerimiz Türkiye geneli özel okul ortalamasının üzerinde bir performans göstermiştir.

Innovative English Language Exam At Secondary School

One of the requirements of providing mastery learning is no doubt assessment and evaluation. We, as Kipaş Schools, continue to use appropriate assessment and evaluation tools to direct our students to success. Based on this policy, our Foreign Languages Department carried out the exam prepared by Express Publishing which is an international foundation. Contrary to national Language Exams, 4 basic skills of language (Listening, Reading, Writing and Speaking) were tested. Our students have done better than overall at colleges in Turkey considering the evaluation of Express Publishing.